gridview de kullanıcıların numaralarını nasıl sıralarım

soruldu: 06 Eki '15, 03:03

betsy's gravatar image

betsy
0234
cevap kabul oranı: 0%


Veritabanı bağlantılarını yaptığını düşünüyorum o kısmı geçiyorum o yüzden aşağıdaki kısım sana yeterli olacaktır.

private void kayitGetir() {
        baglanti.Open();
        string kayit = "SELECT kullanıcı numaraları from tabloadı";
        //Tablondaki kullanıcı numaralarını çekecek olan sql sorgusu.
        SqlCommand komut = new SqlCommand(kayit, baglanti);
        //Sorgumuzu ve baglantimizi parametre olarak alan bir SqlCommand nesnesi oluşturuyoruz.
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(komut);
        //SqlDataAdapter sınıfı verilerin databaseden aktarılması işlemini gerçekleştirir.
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        //Bir DataTable oluşturarak DataAdapter ile getirilen verileri tablo içerisine dolduruyoruz.
        dataGridView1.DataSource = dt;
        //Formumuzdaki DataGridViewin veri kaynağını oluşturduğumuz tablo olarak gösteriyoruz.
        baglanti.Close();
}
permanent link

cevaplandı: 07 Eki '15, 04:26

Hakan%20G%C3%9CLER's gravatar image

Hakan GÜLER
17661013
cevap kabul oranı: 20%

sqlden veri çekmeyi değil verileri sıralı olarak çekmeyi sormuştum. cevabınız için teşekkürler.

permanent link

cevaplandı: 08 Eki '15, 02:57

betsy's gravatar image

betsy
0234
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×13
×10

Soruldu: 06 Eki '15, 03:03

Görüntüleme: 426 kez

Son güncelleme: 08 Eki '15, 02:57

powered by BitNami OSQA