Hatam nerede?

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Welcome to Spring Web MVC project</title>
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.8/angular.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>

  <script type="text/javascript"> 
      var app = angular.module("myApp", []);
      app.controller("myCtrl", function($scope, $http) { 
        $scope.addStudent = function(s) { 
          $http.post('add', s).success(function(response) { 
            alert(response);
            $scope.s.firstName = '';
            $scope.s.lastName = '';
          }).error(function(response) {
            alert(response);
          })
        }
      }); 
  </script>
</head> 
<body ng-app="myApp" >
  <div ng-controller="myCtrl">
    <div class="row">
      <form ng-submit="addStudent(s)">
        <div class="col-lg-8">
          <input class="form-control" placeholder="Enter First Name" type="text" ng-model="s.firstName" required min="1" />
          <input class="form-control" placeholder="Enter Last Name" type="text" ng-model="s.lastName" required min="1" />
         </div>
      </form>

      <button class="btn btn-primary" ng-disabled="!s" ng-click="addStudent(s)">Add Entry</button>      
    </div>
  </div> 
</body> </html>

@Controller public class MyController {

@RequestMapping(value = "/home")
public String getView() {
  return "index";
}

@RequestMapping(value = "/add", method = RequestMethod.POST, consumes = {"application/json;charset=UTF-8"}, produces = {"application/json;charset=UTF-8"})

public @ResponseBody String addStudent(@RequestBody Student student) {
  System.out.println("student===>>>" + student);
  return "index";
}

}

soruldu: 08 Eki '15, 17:30

Yusuf's gravatar image

Yusuf
94273651
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 08 Eki '15, 18:28

Student nesnesinin tüm fieldlarını /add adresine gönderiyormusunuz?Student nesnenizin içeriğini paylaşırmısınız. Map/Overlap etmediğinde bu tip hata alabilirsiniz.

(08 Eki '15, 18:08) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

public class Student {

private String firstName;
private String lastName;

public Student() {
}

public String getFirstName() {
  return firstName;
}

public void setFirstName(String firstName) {
  this.firstName = firstName;
}

public String getLastName() {
  return lastName;
}

public void setLastName(String lastName) {
  this.lastName = lastName;
}

}

(08 Eki '15, 18:24) Yusuf Yusuf's gravatar image

consumes ve produces parametre ve değerlerini silip öyle post edermisiniz. angular'da form post edince json serialization yapıyor mu bilmiyorum.

(08 Eki '15, 18:29) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

var parameter = JSON.stringify({type:"student", firstName:"turgay", lastName:"can"});
  $http.post('/add', parameter).
  success(function(data, status, headers, config) {
    // this callback will be called asynchronously
    // when the response is available
    console.log(data);
   }).
   error(function(data, status, headers, config) {
    // called asynchronously if an error occurs
    // or server returns response with an error status.
   });

http://stackoverflow.com/questions/24545072/angularjs-http-post-send-data-as-json

Dikkat ettim, url'i add olarak belirtmişsin. /add olmalı..

permanent link

cevaplandı: 08 Eki '15, 18:42

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 08 Eki '15, 18:44

Soylediglerinizin hepsini yapmisim ayni hatayi veriyor.

(08 Eki '15, 19:32) Yusuf Yusuf's gravatar image

Hocam yaptığınız Post işleminin ContentType'ı application/json şeklinde mi gidiyor bunu kontrol edermisiniz.

permanent link

cevaplandı: 09 Eki '15, 04:01

trigger's gravatar image

trigger
61446
cevap kabul oranı: 0%

alt text

permanent link

cevaplandı: 09 Eki '15, 07:34

Yusuf's gravatar image

Yusuf
94273651
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×43
×34

Soruldu: 08 Eki '15, 17:30

Görüntüleme: 760 kez

Son güncelleme: 09 Eki '15, 07:34

powered by BitNami OSQA