Geliştirdiğim desktop uygulamayı, başka bir bilgisayara nasıl kurabilirim?

soruldu: 22 Eki '15, 09:00

mrsdev's gravatar image

mrsdev
25333
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 22 Eki '15, 09:16

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


permanent link

cevaplandı: 22 Eki '15, 09:18

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

Tamamdır, teşekkür ederim :)

(22 Eki '15, 11:15) mrsdev mrsdev's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×104
×4

Soruldu: 22 Eki '15, 09:00

Görüntüleme: 357 kez

Son güncelleme: 22 Eki '15, 11:15

powered by BitNami OSQA