sade jsp lerden oluşan projemi jsf e taşıyıp jsf öğrenmeye çalışıyorum. en sonunda jsf i çalıtırmayı başardım. ama sayfada sadece "No Debug Output Available" yazıyor logdaysa

Jul 08, 2012 11:20:56 AM com.sun.faces.renderkit.RenderKitUtils getResponseStateManager SEVERE: Unable to locate renderkit instance for render-kit-id . Using HTML_BASIC instead.

web xmlimi şu şekilde ayarladım

webxml

sorun basit bir ayar olsa gerek ama bulamadım.

Cevaplar için şimdiden teşekkürler.

soruldu: 08 Tem '12, 04:25

ozkanpakdil's gravatar image

ozkanpakdil
16113
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 09 Tem '12, 06:15

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

web.xml olarak verdiğiniz adres telekom tarafından yasaklı görünüyor. Bilginize

(08 Tem '12, 18:07) aheng aheng's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282

Soruldu: 08 Tem '12, 04:25

Görüntüleme: 649 kez

Son güncelleme: 09 Tem '12, 06:16

powered by BitNami OSQA