Iterator booksIte = books.iterator();
Iterator authorsIte = authors.iterator();
while (booksIte.hasNext())
{
JSONObject booksObj = (JSONObject)booksIte.next();

while (authorsIte.hasNext())
{
  JSONObject authorsObj = (JSONObject)authorsIte.next();
}

}

burada ki sorun Iterator yapısının nested olmasını sağlayamamaktır.yapılması istenen iş ;

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
  }
}

nested for yapısı gibi değişkenlerin tekrar başa sarması gerekmekte.Iterator yapısında nested olmuş authorIte değişkeni while döngüsünden çıktığı vakit hasNext() methodu false değer dönderdiği için tekrar koşturulmamaktadır.

bir üstteki while döngüsü her koşturulduğunda nested olan yapının tekrarlanmasını nasıl sağlayabilirim?

soruldu: 14 Kas '15, 04:06

alicankustemur's gravatar image

alicankustemur
71448
cevap kabul oranı: 20%


for (Iterator booksIte = books.iterator(); booksIte.hasNext();)
{
  JSONObject booksObj = (JSONObject)booksIte.next();

  for (Iterator authorsIte = authors.iterator(); authorsIte.hasNext();)
  {
  JSONObject authorsObj = (JSONObject)authorsIte.next();
  }

}

tamam sorunu çözdüm , Iterator yapısında nested olarak for döngüsü bu şekilde oluşturuluyor.

permanent link

cevaplandı: 14 Kas '15, 04:17

alicankustemur's gravatar image

alicankustemur
71448
cevap kabul oranı: 20%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×2
×1

Soruldu: 14 Kas '15, 04:06

Görüntüleme: 171 kez

Son güncelleme: 14 Kas '15, 04:17

powered by BitNami OSQA