import android.app.Activity;
    import android.content.Context;
    import android.hardware.Sensor;
    import android.hardware.SensorEvent;
    import android.hardware.SensorEventListener;
    import android.hardware.SensorManager;

    import android.os.Bundle;
    import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity implements SensorEventListener {

private TextView txtX, txtY, txtZ;
private SensorManager senSensorManager;
private Sensor senAccelerometer;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  senSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
  senAccelerometer = senSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
  senSensorManager.registerListener(this, senAccelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

  final TextView txtX = (TextView) findViewById(R.id.txtX);
  final TextView txtY = (TextView) findViewById(R.id.txtY);
  final TextView txtZ = (TextView) findViewById(R.id.txtZ);
  final TextView txtIsik = (TextView) findViewById(R.id.txtIsik);

}

protected void onPause() {
  super.onPause();
  senSensorManager.unregisterListener(this);
}

protected void onResume() {
  super.onResume();
  senSensorManager.registerListener(this, senAccelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
}

@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
 txtX.setText((int) event.values[0]);
 txtY.setText((int) event.values[1]);
 txtZ.setText((int) event.values[2]);
}

@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

}

}

Bu program acilmiyor durduruldu htasi aliyorum izin almadım cunkı hic izin erisimi yok sadece titresim seyinde izin var haraket seyinde yok nerde hata acaba yardımcı olurmusunuz

soruldu: 15 Kas '15, 13:46

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%


Merhabalar, bu linkte android manifest Merhabalar, bu linkte kullanılan yönetemlerle ilerlerseniz sorunu çözebilirsiniz, özellikle androidmanifest dosyasındaki izinlere dikkat edin.Kolay Gelsin

permanent link

cevaplandı: 16 Kas '15, 01:22

tamercan's gravatar image

tamercan
3945
cevap kabul oranı: 4%

tesekkürler

(17 Kas '15, 06:37) engineers engineers's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×38

Soruldu: 15 Kas '15, 13:46

Görüntüleme: 313 kez

Son güncelleme: 17 Kas '15, 06:37

powered by BitNami OSQA