Merhabalar,

TreeListView'ın arama özelliğinde ilk olarak item'da arama yapmaktadır. Ben item'ın altındaki subitem'larda arama yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

soruldu: 16 Kas '15, 13:45

joycode's gravatar image

joycode
0222
cevap kabul oranı: 0%


Yazdığım kodun son halini paylaşıyorum. Node ve child node'larda arama yapıyor ve bulduklarının hepsini listeye getiriyor.

TreeView _treMultiSelection = new TreeView();

//Using the node.Clone() function works as well... foreach ( TreeNode node in treMultiSelection.Nodes ) { _treMultiSelection.Nodes.Add( ( TreeNode )node.Clone() ); }

private void txtFilter_TextChanged_1( object sender, EventArgs e ) { if ( txtFilter.Text != "" ) { var query = FindNodeByValue( _treMultiSelection.Nodes, txtFilter.Text.ToUpper() ); if ( query != null ) { treMultiSelection.Nodes.Clear(); foreach ( TreeNode node in query ) { treMultiSelection.Nodes.Add( node ); } treMultiSelection.ExpandAll(); } } else { treMultiSelection.Nodes.Clear(); // Using the node.Clone() function works as well... foreach ( TreeNode node in _treMultiSelection.Nodes ) { treMultiSelection.Nodes.Add( ( TreeNode )node.Clone() ); } }

}
private IEnumerable<TreeNode> FindNodeByValue( TreeNodeCollection nodes, string searchstring ) {
  foreach ( TreeNode node in nodes ) {
    if ( node.Text.Contains( searchstring ) )
      yield return node;
    else {
      foreach ( var subNode in FindNodeByValue( node.Nodes, searchstring ) )
        yield return subNode;
    }
  }
}
permanent link

cevaplandı: 20 Kas '15, 03:20

joycode's gravatar image

joycode
0222
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×240

Soruldu: 16 Kas '15, 13:45

Görüntüleme: 347 kez

Son güncelleme: 20 Kas '15, 03:20

powered by BitNami OSQA