Merhaba arkadaslar. customCell de bir countdown label i var cell e tiklayinca DetailViewController e geciyor,ama geri sayim calismaya devam etmiyor. code asagida.

 • (void)viewDidLoad { [super viewDidLoad]; // Do any additional setup after loading the view.

  self.label.text = self.tweetMessage; self.username.text = self.userId; self.count.text = self.countdownStartTime;

  NSCalendar *calendar = [NSCalendar autoupdatingCurrentCalendar];

  NSUInteger preservedComponents = (NSCalendarUnitYear | NSCalendarUnitMonth | NSCalendarUnitDay);

  self.datePicker.date = [calendar dateFromComponents:[calendar components:preservedComponents fromDate:self.datePicker.date]];

  [self timerDate];

  NSTimer *timerDate; timerDate = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1.0 target:self selector:@selector(updateTime:) userInfo:nil repeats:YES];

}

 • (void)updateTime:(NSTimer *)timerDate {

  //Get the time left until the specified date NSInteger ti = ((NSInteger)[self.datePicker.date timeIntervalSinceNow]); NSInteger seconds = ti % 60; NSInteger minutes = (ti / 60) % 60; NSInteger hours = (ti / 3600) % 24; NSInteger days = (ti / 86400);

  //Update the label with the remaining time count.text = [NSString stringWithFormat:@"%02li days %02li hrs %02li min %02li sec", (long)days, (long)hours, (long)minutes, (long)seconds];

  NSDate now = [NSDate date]; NSDate targetDate = self.datePicker.date;

  if (now == [now laterDate:targetDate]) { // the current time is >= targetDate [timerDate invalidate];

  } }

soruldu: 24 Kas '15, 09:42

revi's gravatar image

revi
01
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×12

Soruldu: 24 Kas '15, 09:42

Görüntüleme: 189 kez

Son güncelleme: 24 Kas '15, 09:42

powered by BitNami OSQA