merhaba kaç gündür sıkıntı çıkmadan çalıştırdığım marker bugün görünmemeye başladı.hata1 ve hata 2 mesajları çalışıyor.

import android.app.FragmentManager;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.MapFragment;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.Marker;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
import java.util.*;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.*;
import android.graphics.*;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;

public class MapsActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback{

  private GoogleMap myMap;

  public static final LatLng PERTH = new LatLng(36.57, 36.17);
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    Toast.makeText(getApplicationContext(),"hata1",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    if(myMap!=null) {
      Marker marker = myMap.addMarker(new MarkerOptions()
          .position(PERTH)
          .title("Marker").visible(true));
      marker.showInfoWindow();

      myMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(PERTH, 13));
    }
    else
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"hata2",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

  }

}

soruldu: 16 Ara '15, 04:33

fatih3455's gravatar image

fatih3455
3171013
cevap kabul oranı: 0%


Belke yardimi degir. Google_maps_api_v2_search_address

permanent link

cevaplandı: 16 Ara '15, 06:27

mehmanbashirov's gravatar image

mehmanbashirov
211253238
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×8
×2

Soruldu: 16 Ara '15, 04:33

Görüntüleme: 292 kez

Son güncelleme: 16 Ara '15, 06:27

powered by BitNami OSQA