aşağıdaki sorguyu linq pad' de hazırladım. repository katmanına yazdığımda 'cannot resolve symbol join' hatası alıyorum. Tablolar sırasıyla birbirine OneToMany bağlı. Yardımcı olur musunuz?

from o in Orders 
join od in OrderDetails on o.Id equals od.OrderId
join sf in StockFiches on od.Id equals sf.OrderDetailId
join sl in StockLines on sf.Id equals sl.StockFicheId
join it in Items on sl.ItemId equals it.Id
where o.LogoOrderId == 1
group new {o,od,sl,it} by new {o.LogoOrderId, o.CustomerName, o.OrderStatus, it.Code, it.Name, it.ItemType, it.Color} into grp
select new {
  LogoOrderId = grp.Key.LogoOrderId, 
  CustomerName = grp.Key.CustomerName, 
  OrderStatus = grp.Key.OrderStatus, 
  ItemCode = grp.Key.Code, 
  ItemName = grp.Key.Name, 
  ItemType = grp.Key.ItemType, 
  ItemColor = grp.Key.Color, 
  OrderQuantity = grp.Sum(k=>k.od.Amount) , 
  StockQuantity = grp.Sum(k=>k.sl.Amount)
}

soruldu: 25 Ara '15, 04:50

serhatsecretsoft's gravatar image

serhatsecretsoft
011
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 25 Ara '15, 04:51


Linq namespacelerini projenize dahil etmemiş olabilirmisiniz? Aşağıdaki namespace i ekleyip denermisiniz?

using System.Linq;

permanent link

cevaplandı: 28 Ara '15, 04:11

phoenix's gravatar image

phoenix
0111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 28 Ara '15, 04:11

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×6
×4
×2

Soruldu: 25 Ara '15, 04:50

Görüntüleme: 272 kez

Son güncelleme: 28 Ara '15, 04:11

powered by BitNami OSQA