c# örnek restful web service nasıl geliştirilir? davranışları nasıl olmalıdır?

[Güncellendi]

yani davranıştan kasıt buradaki try kısmına kullanıcıların teker teker kullanmalarını sağlamak biri girdiği zaman diğerine kapansın fakat ikisi de hata almadan peş peşe girebilsin. yani teknik olarak iki veya daha fazla kişi aynı anda giremesin.

 bool result = false;
    using (var transact = new TransactionScope())
    {
      try{
       DbContext.Procedure1(isim,soyisim,telefon....);
       DbContext.Procedure2(sehir,ulke,postakodu....);
       DbContext.Procedure3(yas,cinsiyet,medenihal....);
       result = true; 
      }
      catch(Exception ex){ 
        Console.Writeline("Hata: "+ex);
      }
      finally
      {
        if (result)
        {
          transact.Complete();
          DbContext.AcceptAllChanges();
        }
      }
     }

soruldu: 09 Oca '16, 09:11

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455665
cevap kabul oranı: 11%

değiştirildi: 10 Oca '16, 02:18


C# programlama dilini kullanarak bir restful servis geliştirmek istiyorsanız, önerebileceğim en iyi yol Asp.Net Web Api teknolojisini kullanmanızdır. Restful servislerinin davranışları nasıl olmalıdır derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Biraz açabilirseniz daha anlaşılır olacaktır. Restful servisleri ile kullanıcı(client) tarafına klasik HTTP metotlarını kullanarak veri transferi yapabilirsiniz. Bu verinin türü metin ise örneğin JSON veya XML şeklinde olabilir.

permanent link

cevaplandı: 09 Oca '16, 11:34

ucuncubayram's gravatar image

ucuncubayram
1.4k122840
cevap kabul oranı: 11%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×15
×7
×1

Soruldu: 09 Oca '16, 09:11

Görüntüleme: 479 kez

Son güncelleme: 10 Oca '16, 02:18

powered by BitNami OSQA