merhaba. extends SQLiteOpenHelper için

public bak(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
    this.myContext = context;
}

eklememi istiyor.

1) bu kod ne işlem yapar

2) yeni bir class oluşturduğum vakit bu class'a neyi göndermemi istiyor ?

soruldu: 11 Oca, 13:46

kypdk's gravatar image

kypdk
18591623
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 12 Oca, 02:38

kodmanyagha's gravatar image

kodmanyagha
3.1k132852


Bu kod parçası SQLiteOpenHelper sınıfından türettiğiniz bak isimli sınıfınızın yapıcı (constructor) methodudur. SQLiteOpenHelper super sınıfı Context nesnesini kullanır, dolayısıyla bu objeyi türettiğiniz sınıfa yollamanız gerekir. Bunu yapmanın bir yolu da context'i parametre alan bir constructor oluşturmaktır.

Veritabanını kullanacağınız bir Activity içinde bu objeyi üretirken :

Bak dbHelper = new Bak(getApplicationContext());

şeklinde kullanabilirsiniz.

Kodun tamamını eklerseniz, daha rahat çıkarım yapabiliriz.

permanent link

cevaplandı: 13 Oca, 06:38

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.8k31438
cevap kabul oranı: 28%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×819

Soruldu: 11 Oca, 13:46

Görüntüleme: 243 kez

Son güncelleme: 13 Oca, 06:38

powered by BitNami OSQA