merhabalar arkadaşlar katmanlı mimari yapsı ile crud işlemi yapıyorum .EF kullanıyorum.ekleme ve silmede sıkıntım yok fakat iş güncellemeye gelince bodoslama kaldım sorun nerde anlamış değilim .

güncelleme için forum kodlarım

 public ActionResult YAP(int category)
      {

        var listele = klh.PersonelServiceListe().Where(a => a.IDKulID.Equals(category)).ToList();

        return View(listele);

      }

ikinci kod örnepim güncelleme işlemi için

[HttpPost]
    public ActionResult YAP(string kulad, int category, string sifre, int perno, string uz)
    {

      PersonelDal p = new PersonelDal();
      KitapContext k = new KitapContext();

      //Personel guncellenicek_makale = klh.PersonelServiceListe().Where(w => w.IDKulID == category).FirstOrDefault();
      var guncellenicek_makale = p.ListPersonel().FirstOrDefault(w => w.IDKulID.Equals(category));

      guncellenicek_makale.Kuladi =kulad;
      guncellenicek_makale.KulSifresi = sifre;
      guncellenicek_makale.PersonelNo = perno;
      guncellenicek_makale.UzamnlikAlani = uz;

      k.SaveChanges();
      return RedirectToAction("Basictemplate", "Admin");

    }

form alanımdaki tüm bilgilerim güzel şekılde metoduma geliyo o kısımda sorun yok güncelle dediğimde aynı verilerimin kaldını görüyorum hatada almıyorum

soruldu: 22 Oca '16, 07:03

muhammed's gravatar image

muhammed
176141621
cevap kabul oranı: 0%


PersonelDal sınıfı sizin yarattığınız KitapContext'i kullanmadığı için olmuyor. Yani sizin 2 tane KitapContext'iniz var, bir tane contexti kullanarak bir entitynin özelliklerini değiştiriyorsunuz fakat öteki context üzerinden SaveChanges()'i çağırıyorsunuz, dolayısıyla herhangi bir entity güncellenmiyor. Eğer PersonelDal sınıfının kullandığı context üzerinden SaveChanges()'i çağırırsanız muhtemelen problem çözülücektir.

permanent link

cevaplandı: 22 Oca '16, 08:32

ArnesTwin's gravatar image

ArnesTwin
1.1k1511
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 22 Oca '16, 08:32

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1

Soruldu: 22 Oca '16, 07:03

Görüntüleme: 308 kez

Son güncelleme: 22 Oca '16, 08:32

powered by BitNami OSQA