Merhabalar?SOAP WEB servicelerimi certificatla kullanmaliyim.bilgim cok az.Bunu nasil yaparim?

Evvelce keystore: keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keystore mehmanbashirov.com.jks

Ardindan private key(CSR file): keytool -certreq -keyalg RSA -alias server -file c:\certreq.csr -keystore c:\mehmanbashirov.com.jks

Sonrasinda benim private key-ime uyqun certificate hazirlanmalimi?

Eyer oyleyse hazirlanan certificationu nasil install etmeliyim?

İki nov import islemi ile karsilasdim

1)keytool -import -v -trustcacerts -alias server -file c:\test.crt -keystore c:\mehmanbashirov.com.jks -storepass mehman

2)certmgr.msc ile personal uzerinde import.

Tomcat serverde ne gibi degisiklikler etmeliyim? Onceden tewekkurler.

soruldu: 01 Şub '16, 03:06

mehmanbashirov's gravatar image

mehmanbashirov
211253238
cevap kabul oranı: 16%

değiştirildi: 01 Şub '16, 03:07

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×71
×10

Soruldu: 01 Şub '16, 03:06

Görüntüleme: 214 kez

Son güncelleme: 01 Şub '16, 03:07

powered by BitNami OSQA