Imperative, Declarative, Fonksiyonel, Olay güdümlü(Event-driven) programlama paradigmalarına birer programlama dili örneği veriniz. Java, C# , SQL dilleri bu gruplardan hangilerinin örneğidir?

soruldu: 20 Şub '12, 10:54

ersince76's gravatar image

ersince76
186192327
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 29 Eyl '12, 14:19

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Hangi kitaptan bu soru? :)

(29 Eyl '12, 13:50) Tunahan Pehlivan Tunahan%20Pehlivan's gravatar image

Bu soru 29 Eyl '12, 14:19 özcanacar tarafından "Soru konu dışı ya da uygun değil" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1
×1
×1

Soruldu: 20 Şub '12, 10:54

Görüntüleme: 905 kez

Son güncelleme: 29 Eyl '12, 14:19

powered by BitNami OSQA