`HashMap<String, String> replacementText = new HashMap<String, String>();
      replacementText.put("aaa", "bbb");

            --
            fileInputStream = new FileInputStream(this.inputFile);
      buffInputStream = new BufferedInputStream(fileInputStream);
      POIFSFileSystem fileSystem = new POIFSFileSystem(buffInputStream);
      document = new HWPFDocument(fileSystem);

      // Get an instance of the Range class and load all of the Paragrpahs
      // the document contains into a local array of type ParagraphText.
      range = document.getRange();

      for (int i = 0; i < range.numParagraphs(); i++) {
        for (String key : keys) {
          if (range.text().contains(key)) {
            range.replaceText(key, replacementText.get(key));
          }
        }
      }

      fileOutputStream = new FileOutputStream(new File(faxFileAttachmentPath));
      buffOutputStream = new BufferedOutputStream(fileOutputStream);
      document.write(buffOutputStream);

      buffOutputStream.flush();
      buffOutputStream.close();
      fileOutputStream.flush();
      fileOutputStream.close();`

bir doc dosyasında text güncellemesi yapmaya çalışıyorum. Değişiklikten sonra yeni dökümanı farklı isimle kaydediyorum fakat yeni dosyayı açmaya çalıştığımda dosya bozuk hatası alıyorum. Bir bilgisi olan var mı? Ya da bu işlem için javada kullanabileceğim daha stabil bir kütüphane var mıdır?

soruldu: 11 Tem '12, 03:27

mustafasygn's gravatar image

mustafasygn
41449
cevap kabul oranı: 66%

değiştirildi: 11 Tem '12, 03:28

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×4

Soruldu: 11 Tem '12, 03:27

Görüntüleme: 531 kez

Son güncelleme: 11 Tem '12, 03:28

powered by BitNami OSQA