Sıfırdan php öğrenip okul projem için e-ticaret sitesi oluşturmak için nereden başlayabilirim ? Rahatlıkla öğrenebileceğim kaynakları önerirseniz sevinirim.

soruldu: 27 Şub '16, 14:00

secrett's gravatar image

secrett
0283742
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 27 Şub '16, 17:31

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999

(27 Şub '16, 17:28) eser1 eser1's gravatar image

Bu soru 27 Şub '16, 17:31 Turgay Can tarafından "Birden fazla soru ihtiva ediyor. Tek soru sorulmalı" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×92
×7
×2

Soruldu: 27 Şub '16, 14:00

Görüntüleme: 315 kez

Son güncelleme: 27 Şub '16, 17:31

powered by BitNami OSQA