EntityManager ve EntityManagerFactory nin her crud operasyonundan sonra close metodlarını çağırmak mı yoksa uygulama boyunca ikisisinde acık kalmasını sağlayıp örneğin uygulamanın kapatılmasına yazılacak bir listener ile kapatılmaları yaklaşımı mı daha doğrudur?

soruldu: 04 Mar '12, 06:04

trueLife's gravatar image

trueLife
699182430
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 09:20

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


EntityManagerFactory'in açılması zaman ve sistem kaynakları açısından maliyetli bir iş. Fabrikanın her bir crud operasyonundan sonra kapatılması yaklaşımı, şu an kestiremediğim zorunluluklar söz konusu değil ise kesinlikle tavsiye edilecek bir şey değil.

EntityManager için ise daha stabil yaklaşım, her operasyon sonrası kapatılmasıdır...

permanent link

cevaplandı: 04 Mar '12, 06:33

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×86

Soruldu: 04 Mar '12, 06:04

Görüntüleme: 849 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 09:20

powered by BitNami OSQA