addOnScrollListener içinde ne yapmak istediğimi yazdım. public class MainActivity extends AppCompatActivity implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { RecyclerView recyclerView; private boolean loading = true; int pastVisiblesItems, visibleItemCount, totalItemCount;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
  setSupportActionBar(toolbar);

  String urlhead="https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gypservis/article/retrieve?nitems=10&index=";
  final int urlbody=0;
  String urltail="&kategoriID=718";

  recyclerView = (RecyclerView)findViewById(R.id.recyclerview);
  final LinearLayoutManager linearLayoutManager = new LinearLayoutManager(MainActivity.this);
  recyclerView.setLayoutManager(linearLayoutManager);

  recyclerView.addOnScrollListener(new RecyclerView.OnScrollListener() {
    @Override
    public void onScrolled(RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
      if (dy > 0) //check for scroll down
      {
        visibleItemCount = linearLayoutManager.getChildCount();
        totalItemCount = linearLayoutManager.getItemCount();
        pastVisiblesItems = linearLayoutManager.findFirstVisibleItemPosition();

        if (loading) {
          if ((visibleItemCount + pastVisiblesItems) >= totalItemCount) {
            loading = false;
            Toast.makeText(MainActivity.this,"last item",Toast.LENGTH_SHORT).show();
            //burada urlbodyi 1 arttrıp yeni gelen elemanların recyclerviewa eklenmesini istiyorum
          }
        }
      }
    }
  });

  DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
  ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
      this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
  drawer.setDrawerListener(toggle);
  toggle.syncState();

  NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
  navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);

  StringRequest myReq = new StringRequest(Request.Method.GET,urlhead+urlbody+urltail, new Response.Listener<String>() {

    @Override
    public void onResponse(String response) {
      GsonBuilder gsonb = new GsonBuilder();
      Gson gson = new Gson();
      Type listType = new TypeToken<List<Post>>(){}.getType();
      List<Post> posts = (List<Post>) gson.fromJson(response, listType);

      final RecyclerViewAdapter adapter = new RecyclerViewAdapter(posts);
      recyclerView.setAdapter(adapter);

    }
  }, new Response.ErrorListener() {

    @Override
    public void onErrorResponse(VolleyError error) {

      // Server'a bağlanırken yada veri çekilirken hata oldu
      System.out.println(error.getMessage());
    }
  }) {
  };

  AppController.getInstance().addToRequestQueue(myReq);

}

soruldu: 14 Mar '16, 12:25

serhatcoskun's gravatar image

serhatcoskun
10233
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 15 Mar '16, 08:47

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×5
×2
×1

Soruldu: 14 Mar '16, 12:25

Görüntüleme: 223 kez

Son güncelleme: 15 Mar '16, 08:47

powered by BitNami OSQA