Spring JDBC template oluştururken kullanılan rowmapper nedir arkadaşlar?teşekkürler...

soruldu: 15 Mar '16, 09:37

husnutapan's gravatar image

husnutapan
1.0k71735
cevap kabul oranı: 0%


Eğer jdbcTemplate üzerinden bir select query oluşturuyorsan bu select sorgusundan dönen dataları yani ResultSet' i Spring'de RowMapper objesi ile karşılıyorsun.Normal JDBC ile çalıştıgını düşünelim.Bir select sorgusu yazdın ve dönen değerleri ResultSet objesine set ediyorsun sonra o ResultSet'i while(set.next()) diye null olana kadar kontrol yapıp döngü içerisinde ResultSet üzerinden istenilen field'a getString,getInt vs. gibi methodlara verdiğin database table column isimleri ile değerlerini alıyorsun ya işte bunu spring'in jdbc template i ile yaptığın zaman dönen bu ResultSet objesi RowMapper olarak karşılanır.

http://www.mkyong.com/spring/spring-jdbctemplate-querying-examples/ http://www.javatpoint.com/RowMapper-example https://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/spring/jdbc/spring-jdbctemplate-example/

Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 16 Mar '16, 04:59

BatuhanApaydin's gravatar image

BatuhanApaydin
1501
cevap kabul oranı: 12%

Çok açıklayıcı olmuş teşekkürler

(16 Mar '16, 08:21) husnutapan husnutapan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,102
×130
×103

Soruldu: 15 Mar '16, 09:37

Görüntüleme: 324 kez

Son güncelleme: 16 Mar '16, 08:21

powered by BitNami OSQA