aşağıda paylaştığım kodda sadece locationmanager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locationlistener); hata veriyor nedeni bilen varsa yardım edebilir mi?? teşekkürler.

package com.example.musab.myapplication;

import android.os.Bundle;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.location.Location;

import android.location.LocationListener;

import android.location.LocationManager;

import android.app.Activity;

import android.content.Context;

import android.view.Menu;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.Button;

import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

Button btnShow;

TextView lat, longi;

LocationManager locationmanager;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

lat = (TextView) findViewById(R.id.textView2);

longi = (TextView) findViewById(R.id.textView);

btnShow = (Button) findViewById(R.id.button );

btnShow.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View v) {

locationmanager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);

LocationListener locationlistener = new MyLocationListener();

locationmanager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locationlistener);

}

});

}

public class MyLocationListener implements LocationListener {

@Override

public void onLocationChanged(Location location) {

String latitude = "" + location.getLatitude();

String longitude = "" + location.getLongitude();

lat.setText(latitude);

longi.setText(longitude);

}

@Override

public void onProviderDisabled(String arg0) { }

@Override

public void onProviderEnabled(String arg0) { }

@Override

public void onStatusChanged(String arg0, int arg1, Bundle arg2)

{ // TODO Auto-generated method stub }

}

}

soruldu: 17 Mar '16, 13:13

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%


Android 6.0 sürümünden sonra Google bazı kritik izinleri (Kamera kullanımı, SD kart kullanımı, GPS Kullanımı v.s.) kullanıcının onaylaması için bir takım geliştirmeler yaptı. Yani artık izinleri sadece Manifest.xml dosyasından almak yetmiyor. Kullanıcıdan onay istemek için ilgili java dosyasına da birtakım kodların eklenmesi gerekiyor.

Sanırım yeni güncellenen Android Studio sürümünde bu kodların eklenmesi için geliştiricileri yönlendirmek adına bazı değişiklikler yapılmış. Mesela artık ilgili java dosyasına; kullanıcıdan izin almak için gerek dosyaların yazılıp yazılmadığını kontrol ediyor. Eğer bu kodlar yazılı değilse hata olarak gösteriyor.

Eclipse'de yazarsanken hata göstermez belki ama bu seferde kodu çalıştırırken hata alabilirsin.

Verdiğim linkte Kullanıcılara izinleri onaylatmak için gereken kodların nasıl yazıldığını anlattım. Linke bir göz atmanı tavsiye ederim. Eğer işin içinden çıkamayacak olursan yine yardımcı olmaya çalışırım.

permanent link

cevaplandı: 19 Mar '16, 05:07

umonn's gravatar image

umonn
80013
cevap kabul oranı: 25%

Merhaba.. ilgili kısımda nasıl bir hata aldığını gösterebilir misin?

permanent link

cevaplandı: 18 Mar '16, 05:31

umonn's gravatar image

umonn
80013
cevap kabul oranı: 25%

alt text

ne yaptıysam hatayı bir türlü gideremedim

permanent link

cevaplandı: 18 Mar '16, 07:29

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%

Android 6.0'da GPS kullanımı için gerekli Manifest iznini almamışsın gibi görünüyor.

requestLocationUpdates() kullanabilmek için "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" ve "android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" izinlerini alman gerekmekte..

Manifest izinleri hakkında geçenlerde bi makale yazmıstım. Aşağıdaki linke tıklayarak bi göz atabilirsin.

link

permanent link

cevaplandı: 18 Mar '16, 07:46

umonn's gravatar image

umonn
80013
cevap kabul oranı: 25%

manifestten izinleri aldığım halde hala problem çıkıyor. Ayrıca projeyi android studio da yazıyorum. studiodan kaynaklanma olasılığı olabilir mi?? Çünkü eclipsede boyle bir sıkıntı yok.

permanent link

cevaplandı: 18 Mar '16, 07:51

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%

Yardımlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim makalenizi inceledim.Fakat yine çalıştıramadım. En sonunda android marshmallow ve N sürümlerinin sdklarını android studio'dan kaldırarak çözdüm.

permanent link

cevaplandı: 22 Mar '16, 15:33

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 17 Mar '16, 13:13

Görüntüleme: 438 kez

Son güncelleme: 22 Mar '16, 15:33

powered by BitNami OSQA