JPA da kullanılan GeneratedValue anotasiyonu altındaki strategy modulundeki özelliklerin arasındaki farklar nedir? nerelerde kullanılabilir?

soruldu: 20 Mar, 17:31

husnutapan's gravatar image

husnutapan
1.0k41635
cevap kabul oranı: 0%


Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,080
×109
×86

Soruldu: 20 Mar, 17:31

Görüntüleme: 261 kez

Son güncelleme: 21 Mar, 20:58

powered by BitNami OSQA