<mvc:annotation-driven/> xml dosyasında kullanılan bu modül ne işimize yarar arkadaşlar teşekkürler..

soruldu: 25 Mar '16, 16:08

husnutapan's gravatar image

husnutapan
1.0k81735
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 25 Mar '16, 16:09


@Controller
public class Controller{
}

gibi anotasyon tasiyan controller siniflarin otomatik olarak bulunarak bir Spring beane dönüstürülmesini saglamak icin kullanilan konfigürasyon elementidir.

permanent link

cevaplandı: 26 Mar '16, 02:31

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,105
×104
×43

Soruldu: 25 Mar '16, 16:08

Görüntüleme: 284 kez

Son güncelleme: 26 Mar '16, 02:31

powered by BitNami OSQA