Projemde oluşturacağım herhangi bir senaryonun Use-Case, class, activity,sıralama diyagramını çizeceğim.Bunun yanında istersem kod ile yazabileceğim.Nasıl bir yol izlemeliğim ?

soruldu: 26 Mar '16, 11:54

secrett's gravatar image

secrett
0283742
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×8
×8
×7
×3
×2

Soruldu: 26 Mar '16, 11:54

Görüntüleme: 157 kez

Son güncelleme: 26 Mar '16, 11:54

powered by BitNami OSQA