Merhaba Kamusm test kodlarında SmartCardTestJava nesnesinde, aşağıdaki kod bloğunda "The type sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files" hatasını alıyorum.

SmartCard sc = new SmartCard(CardType.AKIS);

soruldu: 30 Mar '16, 10:40

hakanToprak's gravatar image

hakanToprak
0111
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×28
×5
×1

Soruldu: 30 Mar '16, 10:40

Görüntüleme: 567 kez

Son güncelleme: 30 Mar '16, 10:40

powered by BitNami OSQA