HATA:

An error occurred while installing the items
session context was:(profile=epp.package.java, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=[R]com.android.ide.eclipse.adt 16.0.1.v201112150204-238534 --> [R]com.android.ide.eclipse.adt 20.0.0.v201206242043-391819, action=).
Failed to prepare partial IU: [R]com.android.ide.eclipse.adt 20.0.0.v201206242043-391819.

Eclipse yi güncellemek istiyorum ancak böyle bir hata alıyorum.

soruldu: 12 Tem '12, 07:07

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 12 Tem '12, 07:37

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×104

Soruldu: 12 Tem '12, 07:07

Görüntüleme: 460 kez

Son güncelleme: 12 Tem '12, 07:37

powered by BitNami OSQA