function fonksiyonIsmi(){
   yapilacaklar...
}

var fonskiyonIsmi = function(){
   yapilacaklar...
}

Bu iki kullanım arasında bir fark var mıdır?

soruldu: 13 Nis '16, 08:58

rorschach's gravatar image

rorschach
301111423
cevap kabul oranı: 50%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137
×1

Soruldu: 13 Nis '16, 08:58

Görüntüleme: 171 kez

Son güncelleme: 13 Nis '16, 10:01

powered by BitNami OSQA