Merhaba arkadaşlar Fragment içerisindeki resime tıklandığında yeni intent açmasını istiyorum . Yeni intenti açıyor fakat içerisinde veri olmasına rağmen boş bir intent açılıyor.

public class sınıf extends Fragment {

Activity context;

@Nullable

@Override

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable final ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState)

{

View view = inflater.inflate(R.layout.sınıf, container, false);

context=getActivity();

final ImageView image1=(ImageView)view.findViewById(R.id.imageView);

String url_image1="http:/......jpg"; Picasso.with(getActivity().getApplicationContext()).load(url_image1).into(image1);

image1.setOnClickListener(new View.OnClickListener()

{

@Override

public void onClick(View v)

{

Intent a=new Intent(getActivity(),b.class);

startActivity(a);

} });

return view;

}

soruldu: 16 Nis '16, 13:15

enesbyc's gravatar image

enesbyc
011
cevap kabul oranı: 0%


Merhaba. Intent a = new Intent(... şeklinde Intent nesneni tanımlamışsın fakat o Intent nesnesine her hangi bir veri koymamışsın. yani burada eklemiş olduğun koda göre senin Intent nesnen zaten boş gözüküyor.

Intent'e veri koymak için putExtra() metodunu kullanmalısın.

Intent kullanarak veri aktarımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: link

permanent link

cevaplandı: 19 Nis '16, 04:58

umonn's gravatar image

umonn
80013
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×16
×5

Soruldu: 16 Nis '16, 13:15

Görüntüleme: 203 kez

Son güncelleme: 19 Nis '16, 04:58

powered by BitNami OSQA