python ve java yazıyorum birinde uzmanlaşmak istiyorum ve java ile python un farkı nedir hangisi gelecekte tutulur. ,mantıksal kolay screen recording ve converter programı yapmaya daha çok elverişli arkadaşlar şimdiden teşekkürler.

soruldu: 02 May '16, 15:33

eminab's gravatar image

eminab
75569
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 02 May '16, 16:03

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Bu soru 02 May '16, 16:03 rahmanyazgan tarafından "Bu soru daha önce soruldu" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,105
×43

Soruldu: 02 May '16, 15:33

Görüntüleme: 223 kez

Son güncelleme: 02 May '16, 16:03

powered by BitNami OSQA