java ile web servis den ülke listesi almak istiyorum. Karşılaşan veya yapan arkadaşlar oldu mu? ayrıca dataset .net özgü bir nesne sanırım. dataset = xml diyebilir miyiz? dataseti parse etmek istesem xml deki gibi parse edebilir miyim?

  URL url = new URL("http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL");
  QName qname = new QName("http://www.webserviceX.NET", "country");
  Service service = Service.create(url, qname);
  Country sr = service.getPort(Country.class); // burada hata alıyorum. hata aşağıdaki gibi

Exception in thread "main" com.sun.xml.internal.ws.model.RuntimeModelerException: A WebService annotation is not present on class: net.webservicex.Country at com.sun.xml.internal.ws.model.RuntimeModeler.getPortTypeName(RuntimeModeler.java:1593) at com.sun.xml.internal.ws.model.RuntimeModeler.getPortTypeName(RuntimeModeler.java:1584) at com.sun.xml.internal.ws.client.WSServiceDelegate.getPort(WSServiceDelegate.java:442) at com.sun.xml.internal.ws.client.WSServiceDelegate.getPort(WSServiceDelegate.java:463) at javax.xml.ws.Service.getPort(Service.java:188)

soruldu: 03 May '16, 08:29

esin's gravatar image

esin
1812510
cevap kabul oranı: 22%


problem çözüldü. direk sınıf olarak çağırıp string tipinde dönen xml i parse ettim. CountrySoap cs = country.getCountrySoap();
String strCountries= cs.getCountries();
System.out.println(strCountries);

permanent link

cevaplandı: 09 May '16, 08:44

esin's gravatar image

esin
1812510
cevap kabul oranı: 22%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×35
×17
×4
×2

Soruldu: 03 May '16, 08:29

Görüntüleme: 354 kez

Son güncelleme: 09 May '16, 08:44

powered by BitNami OSQA