JSF kullanarak bir proje geliştiriyorum ve dil seçeneği eklemek istiyorum.En uygunu ve günümüzde de sıkça kullanılan yöntem nedir? Nasıl bir yol izlemeliyim ya da nereden başlamalıyım? Teşekkür ederim.

soruldu: 09 May '16, 02:46

BrkSe's gravatar image

BrkSe
2792512
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 09 May '16, 02:56


Merhaba,

Yapmak istediğiniz şey ulusallaştırma yani message.properties ile bunu çözebilirsiniz. Aşağıdaki link işinizi görecektir.

http://www.mkyong.com/jsf2/jsf-2-internationalization-example/

permanent link

cevaplandı: 09 May '16, 03:07

kurtomerfaruk's gravatar image

kurtomerfaruk
1.3k242940
cevap kabul oranı: 29%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×282

Soruldu: 09 May '16, 02:46

Görüntüleme: 272 kez

Son güncelleme: 09 May '16, 03:07

powered by BitNami OSQA