Memcache ve memcached vagrant üzerinde çalışan ubuntu üzerinde yüklü olmasına rağmen memcached kullanan bir uygulamayı çalıştırdığımda Class "'Memcached' not found" hatası alıyorum. phpInfo() da kontrol ettiğimde memcache yüklü görünüyor. Memcached bulunmuyor. Çözüm olacak yada ip ucu verebilirseniz sevinirim

Memcach ve memcached yüklü

phpInfo() da memcache

Uygulamada aldığım hata

soruldu: 11 May '16, 13:33

ahmet23's gravatar image

ahmet23
01
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×29
×4
×1
×1
×1

Soruldu: 11 May '16, 13:33

Görüntüleme: 192 kez

Son güncelleme: 11 May '16, 13:33

powered by BitNami OSQA