Android auto-complete nasıl kullanılır, database ile bağlantısı nasıl sağlayabilirim ?

soruldu: 13 Tem '12, 04:31

kemal_faust's gravatar image

kemal_faust
812122129
cevap kabul oranı: 28%

değiştirildi: 13 Tem '12, 13:37

mabulgu's gravatar image

mabulgu ♦
2.8k43040


Test etmedim ama şu iki sayfada bulunan kodları incelerseniz istediğinizi yapabileceğinizi düşünüyorum:

permanent link

cevaplandı: 13 Tem '12, 05:44

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×80
×7

Soruldu: 13 Tem '12, 04:31

Görüntüleme: 1,313 kez

Son güncelleme: 13 Tem '12, 13:37

powered by BitNami OSQA