Yerli ve yabancı servislerden bildiklerinizide yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.

soruldu: 16 May '16, 19:18

macroasm's gravatar image

macroasm
6699
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×2

Soruldu: 16 May '16, 19:18

Görüntüleme: 219 kez

Son güncelleme: 16 May '16, 19:18

powered by BitNami OSQA