Merhaba,

Primefaces kullanırken bean içerisinde createJsonObject() gibi bir metotla oluşturduğum bir Json nesnesine Javascript ile nasıl ulaşabilirim?

Şimdiden teşekkürler...

soruldu: 23 May '16, 08:07

sonic's gravatar image

sonic
0135
cevap kabul oranı: 0%

JSF ve Primefaces hakkında hiçbir bilgim yok ancak anladığım kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım.

Eğer JSON, bir Http isteği ile elde ediliyorsa Ajax kullanabilirsiniz. Eğer controller sınıftan view'a model olarak geçiyorsanız; || var obj = JSON.parse('${jsonObject}'); || şeklinde veriyi Javascript değişkenlerine aktarabilirisiniz.

(24 May '16, 19:22) acemi acemi's gravatar image

 • xhtml dosyanda aşağıdaki gibi bir buton oluştur.

<h:form>
<p:commandButton action="#{jsonBean.getJsonData}" oncomplete="loadJsonData(xhr, status, args);" value="Beanden data getir" />
</h:form>

 • Javascript olarak

<script type="text/javascript">

function loadJsonData(xhr, status, args) {

  var jsonData = JSON.parse(args.jsonData);

}

</script>

 • JSF Bean (jsonBean) içinde ise asagidaki methodun olmasi lazim.

public void getJsonData() {

RequestContext rc = RequestContext.getCurrentInstance();
rc.addCallbackParam("jsonData", "Buraya gondermek istedigin JSON 'u ekle");

}

permanent link

cevaplandı: 26 May '16, 08:35

erdalb's gravatar image

erdalb
2125
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137
×97
×40

Soruldu: 23 May '16, 08:07

Görüntüleme: 289 kez

Son güncelleme: 26 May '16, 08:35

powered by BitNami OSQA