Yazacağımız uygulamada telefonun ip adresini aldırtmamız lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz?

soruldu: 13 Tem '12, 10:11

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 15 Tem '12, 02:30

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Şu metodu deneyebilirsin:

public String getLocalIpAddress() {
    try {
      for (Enumeration<NetworkInterface> en = NetworkInterface
          .getNetworkInterfaces(); en.hasMoreElements();) {
        NetworkInterface intf = en.nextElement();
        for (Enumeration<InetAddress> enumIpAddr = intf
            .getInetAddresses(); enumIpAddr.hasMoreElements();) {
          InetAddress inetAddress = enumIpAddr.nextElement();
          if (!inetAddress.isLoopbackAddress()) {
            return inetAddress.getHostAddress().toString();
          }
        }
      }
    } catch (SocketException ex) {
      Log.e(tag, ex.toString());
    }
    return "";
  }

Ayrıca aşağıdaki bağlantıda birkaç yöntem daha önerilmiş, onları da inceleyebilirsin: http://stackoverflow.com/questions/5307992/get-the-ipaddress-using-java

permanent link

cevaplandı: 13 Tem '12, 11:05

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×9

Soruldu: 13 Tem '12, 10:11

Görüntüleme: 1,972 kez

Son güncelleme: 15 Tem '12, 02:30

powered by BitNami OSQA