Jsp ile resim kaydediyorum ama onu çekmek isteyince ya yolu geliyor yada setBlob olarak çekince com.mysql.jdbc.Blob@6495aa37 şeklinde geliyor. Nasıl Resim olarak çekebilirim verileri ?

soruldu: 13 Haz '16, 10:10

mrsdev's gravatar image

mrsdev
25333
cevap kabul oranı: 0%

resimi blob tipinde bir alana kaydediyorsun değil mi? Adresinin gelmesi bir garip geldi

(13 Haz '16, 13:54) Kazım Kaz%C4%B1m's gravatar image

kodlarını buraya http://paste.ubuntu.com/ yapıştırırsan yardımcı olabilirim.

(14 Haz '16, 17:00) emrecan-oztas emrecan-oztas's gravatar image

Mantık olarak sana blobdan dosya indirmek için kullanabileceğin kod örneğini vermeye çalışayım :

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

 public class DownloadFileFromDb {

  public static void main(String[] args) {

  final String host = "jdbc:mysql://localhost/onurDB";
  final String user = "xxxxx";
  final String pass = "XXXXXX";
  String SQL = "SELECT PICTURE FROM `PIC_STORE` WHERE `ID`=?";

  Connection conn = null;
  java.sql.PreparedStatement smt = null;
  InputStream input = null;
  FileOutputStream output = null;
  ResultSet rs = null;

  try {

    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    System.out.println("Connecting...");

    conn = DriverManager.getConnection(host, user, pass);
    System.out.println("Connection successful..\\nNow creating query...");

    smt = conn.prepareStatement(SQL);
    smt.setString(1, "4"); //in this row we have a png picture
    rs = smt.executeQuery();

    output = new FileOutputStream(new File("/Users/MacbookPro/Downloads/pic.png"));
    System.out.println("Getting file please be patient..");

    while (rs.next()) {

      input = rs.getBinary(1); //get it from col name
      int r = 0;

      while ((r = input.read()) != -1) {
        output.write(r);

      }
    }
    System.out.println("File writing complete !");

  } catch (ClassNotFoundException e) {
    System.err.println("Class not found!");
    e.printStackTrace();
  } catch (SQLException e) {
    System.err.println("Connection failed!");  
    e.printStackTrace();
  } catch (FileNotFoundException e) {
    System.err.println("File not found!");
    e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
    System.err.println("File writing error..!");
    e.printStackTrace();
  }finally {
    if(rs != null){
      try {
        input.close();
        output.flush();
        output.close();
        smt.close();
        conn.close();
      } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Connot close connecton!");
      } catch (IOException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }

    }
  }

}

}

permanent link

cevaplandı: 30 Eki '16, 21:20

Coder%20ACJHP's gravatar image

Coder ACJHP
3181311
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×152
×112
×35
×2

Soruldu: 13 Haz '16, 10:10

Görüntüleme: 307 kez

Son güncelleme: 30 Eki '16, 21:20

powered by BitNami OSQA