NET ve JAVA da implementasyonu bulunan Spring Çatısının oluşturulma gerekçesi nedir?

soruldu: 20 Şub '12, 10:54

ersince76's gravatar image

ersince76
186192327
cevap kabul oranı: 0%


2000-2004 yılları arasında kurumsal alanda EJB 1 ve EJB 2 ile Java yazılımı yapmak çok güçtü. Bu günümüzde de EJB 3 teknoloji ile tam anlamiyla değişmiş bir durum değil. Java ile yazılımı kolaylaştırmak için Rod Johnson tarafından ilk Spring çatısı oluşturuldu. Spring'in geçmişi 2002 senesinde Rod Johnson tarafından yayımlanan "Expert One-on-One J2EE Design and Development" kitabı için hazırladığı açık kaynaklı yazılıma dayanıyor. Kendisi daha sonra 2004 senesinde "J2EE Development without EJB" isminde bir kitap daha kaleme aldı. Bu kitapta da Sprng'den bahsedilmekte.

Büyük bir ihtimalle Java dünyasında doğmuş ve yerini bulmuş açık kaynaklı yazılımların Net dünyasına port edilmesi gelenek haline geldiği için, Spring'in Net sürümü de mevcuttur. Net dünyasını iyi tanımamakla beraber benim aklıma gelen ilk sebep bu.

EOF (End Of Fun)

permanent link

cevaplandı: 20 Şub '12, 13:12

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

değiştirildi: 21 Şub '12, 03:42

Büyük kurumsal projelerde modüllerin işleyişlerini daha yakından tek elden yönetip kontrol altında tutmak için Spring kullanılmaktadır.

permanent link

cevaplandı: 20 Şub '12, 13:05

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130

Soruldu: 20 Şub '12, 10:54

Görüntüleme: 1,344 kez

Son güncelleme: 23 Şub '12, 15:59

powered by BitNami OSQA