public void dosyakontrol() { SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();

    byte[] bytes;
    SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-7PQP6QM;Initial Catalog=shret;Integrated Security=True");

      connection.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select dosya from ShnFis where kimIndirdi = @kad and hangiCihaz = @chz" , connection);

      cmd.Parameters.AddWithValue("@kad", label1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@chz", label3.Text);

      bytes = (byte[])cmd.ExecuteScalar();
      connection.Close();

    DialogResult result = MessageBox.Show("Cihazına bir dosya gönderildi. Kabul ediyor musun?", "Dosya Paylaşımı",
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
    if (result == DialogResult.Yes)
    {

        if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          File.WriteAllBytes(sfd.FileName, bytes);
        }

    }
    else if (result == DialogResult.No)
    {
      MessageBox.Show("Davet reddedildi.");
    }

  }

Bu kod ile dosyayı sıkıntısız kaydediyorum. Ancak dosya tipi ve adını databaseden çekemediğim için dosya açılmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

soruldu: 02 Tem '16, 09:40

ulaskayalar's gravatar image

ulaskayalar
011
cevap kabul oranı: 0%


ilk olarak label1.text ve label3.text kontrolsüz olarak ekleniyor.. null olabilir veya empty.. velev ki kullanıcı veritabanında olmayan bir kelime girdi.. bire bir aynı kelimeler olmadıkça select sorgusu veri döndürmeyecektir. bu da her türlü sıkıntı..

permanent link

cevaplandı: 14 Tem '16, 21:30

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455664
cevap kabul oranı: 11%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×71
×2
×1

Soruldu: 02 Tem '16, 09:40

Görüntüleme: 202 kez

Son güncelleme: 14 Tem '16, 21:30

powered by BitNami OSQA