<rich:dataTable value="#{mobilerecords.mobiles}" var="mobile" >
  <rich:column><f:facet name="header">Name</f:facet>#{mobile.companyname}</rich:column>
  <rich:column><f:facet name="header">Model Number</f:facet>#{mobile.modelnumber}</rich:column>
  <rich:column><f:facet name="header">Color</f:facet>#{mobile.color}</rich:column>
  <rich:column><f:facet name="header">Quantity</f:facet>#{mobile.quantity}</rich:column>
  <rich:column><f:facet name="header">Price</f:facet>#{mobile.price}</rich:column>
</rich:dataTable>

Richfaces kullanarak elimde datatable şeklinde verilerim var yüzlerce basitce inputbox a bişey yazdığımda o kelimeyi içeren satırları içeren kayıtları göstermesi gerek. Bu resimdekine benzer Nasıl yapabilir

Buna benzerim.

soruldu: 26 Tem '16, 07:31

anilsenocak27's gravatar image

anilsenocak27
01
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 26 Tem '16, 07:33


Bunun için org.richfaces.model.Filter kütüphanesini kullanabilirsin,

<rich:column filterValue="#{mobilerecords.filterValue}">

  <h:inputText value="#{mobilerecords.filterValue}">
    <a4j:ajax event="blur" render="table" execute="@this"/>
  </h:inputText>

</rich:column>

http://showcase.richfaces.org/richfaces/component-sample.jsf?demo=dataTable&skin=ruby

veya filterMethod kullanabilirsin <rich:column filterMethod="#{mobilerecords.filterMobilerecords}">

http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/richfaces/filteringFeature.jsf?tab=ex-usage

Verdiğim linklerdeki örnekleri kaynak kodlarıyla inceleyebilirsin

permanent link

cevaplandı: 27 Tem '16, 02:22

pvalue's gravatar image

pvalue
5571310
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×282
×32
×2

Soruldu: 26 Tem '16, 07:31

Görüntüleme: 172 kez

Son güncelleme: 27 Tem '16, 02:22

powered by BitNami OSQA