Selam arkadaşlar,

AngularJS'de Events uygulaması ile uğraşıyorum.Service javascriptinde Ngresource ile yeni bir event'i kaydetmeden önce var olan event idleri resource.query() ile kontrol edip en yüksek id'yi bir arttırarak yeni event id'ye atayıp controllere döndürüyorum.Event id başarılı bir şekilde set ediliyor ancak controllerdan aşağıdaki gibi bir hata alıyorum:

angular.js:12221 TypeError: Cannot read property '$promise' of undefined
at Scope.EditEventController.$scope.saveEvent (EditEventController.js:27)
at fn (eval at compile (angular.js:13036), <anonymous>:4:431)
at callback (angular.js:23090)
at Scope.$eval (angular.js:15719)
at Scope.$apply (angular.js:15818)
at HTMLButtonElement.<anonymous> (angular.js:23095)
at HTMLButtonElement.dispatch (jquery.min.js:3)
at HTMLButtonElement.i (jquery.min.js:3)

EventData.js

eventsApp.factory('eventData', ['$q', '$resource', function EventData($q, $resource) {
var resource = $resource('/app/data/event/:id', {
  id: '@id'
}, {
  "getAll": {
    method: "GET",
    isArray: true,
    params: {
      something: "foo"
    }
  }
});

return {
  getEvent: function(eventId) {
    return resource.get({
      id: eventId
    });
  },
  save: function save(event) {

    var tempid = 0;

    resource.query(function(events) {
      angular.forEach(events, function(temp_event) {
        if (temp_event.id > tempid) {
          tempid = temp_event.id;
          console.log("----" + tempid + "----");
        }
      });

    }).$promise.then(function(response) {
      console.log('success1', response);
      event.id = tempid + 1;
      console.log("New event id " + event.id);
      return resource.save(event).$promise;

    }).catch(function(response) {
      console.log('failure1', response)
    });

  },
  getAllEvents: function() {
    return resource.query();
  }
 };
 }]);

EditEventController.js

'use strict';

eventsApp.controller('EditEventController',
function EditEventController($scope, eventData, $location) {

  $scope.event = {};

  $scope.saveEvent = function(event, newEventForm) {
    if (newEventForm.$valid) {

      eventData.save(event).$promise.then(function(response) {
        console.log('success3', response);
        $location.url('/events');
      }).catch(function(response) {
        console.log('failure3', response)
      });
    }
  };

  $scope.cancelEvent = function() {
    window.location = '/EventDetails.html';
  }

}

);

Yardımlarınızı bekliyorum.Çok teşekkürler.

Bu kayıt wiki sayfası olarak tanımlanmıştır.

soruldu: 29 Ağu '16, 06:03

ipek's gravatar image

ipek
226172025
cevap kabul oranı: 100%

değiştirildi: 29 Ağu '16, 06:03

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137
×34
×2

Soruldu: 29 Ağu '16, 06:03

Görüntüleme: 133 kez

Son güncelleme: 29 Ağu '16, 06:03

powered by BitNami OSQA