Merhaba, Datasource tanımlaması aşağıdaki gibi yapıyorum. Sorunum şu properties içinde tanımladığım parametrelerin çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım?

Kaç tane aktif connection olduğunu anlamanın bir yolu var mı?

@Bean(name="dataSource") public DataSource getDataSource() {

DriverManagerDataSource dataSource = null;
String driverClassName = "com.ibm.db2.jcc.DB2Driver";
String url       = Helper.getAppMessage("db2.url");   
String username     = Helper.getAppMessage("db2.userId");    
String password     = Helper.getAppMessage("db2.password");

Properties prop = new Properties();  
prop.put("initialSize",20);
prop.put("removeAbandoned",true);
prop.put("maxActive", 100);
prop.put("minIdle", 1);
prop.put("maxIdle", 5);
prop.put("validationQuery","select 1 from sysibm.sysdummy1");
prop.put("testOnBorrow", true);

dataSource = new DriverManagerDataSource(url,prop);
dataSource.setDriverClassName(driverClassName);
dataSource.setUrl(url);
dataSource.setUsername(username);
dataSource.setPassword(password);

return dataSource;

}

soruldu: 05 Eyl, 03:00

alisenturk5's gravatar image

alisenturk5
0
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 06 Eyl, 15:54

Kod satirlarinin formatini duzeltebilir misiniz?

(06 Eyl, 14:36) stozlu stozlu's gravatar image

Sunucu olarak Tomcat, DB olarakta DB2 kullanıyorum. Amacım bu datasource tanımlamasıyla connectionPool oluşup oluşmadığını tespit etmek

(06 Eyl, 15:56) alisenturk5 alisenturk5's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×126
×2
×1

Soruldu: 05 Eyl, 03:00

Görüntüleme: 83 kez

Son güncelleme: 06 Eyl, 15:56

powered by BitNami OSQA