StreamWriter ve StreamReader nesneleri kendi başlarına da ayrı ayrı yazma ve okuma işlemlerini gerçekleştirme kabiliyetine sahipken neden FileStream nesnesini argüman olarak alır?

FileStream fstr = new FileStream("text.txt", FileMode.Open);
StreamWriter str = new StreamWriter(fstr);

vs

StreamWriter str = new StreamWriter("text.txt");

soruldu: 08 Eyl '16, 10:58

rorschach's gravatar image

rorschach
301111423
cevap kabul oranı: 50%


StreamWriter constoructor'ında başka bir stream'i alır ve ona yazar.

Default olarak bir dosya adı verirsen muhtemelen arka planda kendisi bir FileStream oluşturuyordur. Bunu yanında sen ona BinaryStream, NetworkStream, MemoryStream gibi farklı stream sınıflarını da verebilirsin.

StreamReader ve StreamWriter sadece fiziksel dosya okumak ve yazmak için kullanılmaz. FilesStream dışındaki stream'lere okuma ve yazma işlemi yapmak içinde kullanılır.

permanent link

cevaplandı: 25 Eki '16, 08:26

ArgeKumandan's gravatar image

ArgeKumandan
35512
cevap kabul oranı: 50%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×2
×1
×1
×1

Soruldu: 08 Eyl '16, 10:58

Görüntüleme: 142 kez

Son güncelleme: 25 Eki '16, 08:26

powered by BitNami OSQA