Yazdığım kodun java konsol penceresindeki işlevi aynı cmd penceresi gibi command prompt penceresinde açılmasını nasıl sağlayabilirim? Örnek verecek olursak C#'da projenin .exe dosyasını çalıştırır gibi.

soruldu: 15 Eyl '16, 14:43

mw420's gravatar image

mw420
01
cevap kabul oranı: 0%


java -jar uygulamaadi.jar

permanent link

cevaplandı: 16 Eyl '16, 02:31

ibrahim472's gravatar image

ibrahim472
2.0k1616
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 16 Eyl '16, 02:31

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×5
×2

Soruldu: 15 Eyl '16, 14:43

Görüntüleme: 184 kez

Son güncelleme: 16 Eyl '16, 02:31

powered by BitNami OSQA