private boolean inecekVarmi() throws NoSuchAlgorithmException, IOException {
    md5Gonder md5gonder = new md5Gonder();

    inecek.clear();
    gonder=true;

new Thread(new Runnable() {
  public void run() {
//burda 122 dosyanin md5 ile kontrolünü yapiyorum hata var ise gonder=false yapiyorum
  }).start();

return gonder;

}

fakat gönder'i thread başladığında göndermiş oluyor thread bitene kadar return etmeyi bekletemez miıim ? return'u thread içine alınca hata veriyor

soruldu: 17 Eyl '16, 06:01

kypdk's gravatar image

kypdk
185101723
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 17 Eyl '16, 06:02

gonder isimli değişkeni neden run() içinde tanımlamıyorsunuz ?

(17 Eyl '16, 10:55) ersinyildiz ersinyildiz's gravatar image

Selam, aşağıdaki gibi yapabilirsin ama Android için https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html şöyle bir yapı kurulmuş bunu denemekte fayda var.

public class Sample {

public static void main(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException {
  System.out.println(new Sample().call());
}

private boolean call() throws InterruptedException, ExecutionException {
  ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(1);
  Future<Boolean> submit = service.submit(new Md5Callable());
  boolean result = submit.get();
  service.shutdown();
  return result;
}

class Md5Callable implements Callable<Boolean>{
  public Boolean call(){
    return true;
  }
}

}

permanent link

cevaplandı: 18 Eyl '16, 04:26

gklp's gravatar image

gklp
789317
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×33

Soruldu: 17 Eyl '16, 06:01

Görüntüleme: 186 kez

Son güncelleme: 18 Eyl '16, 04:26

powered by BitNami OSQA