MSSql de 2 tane tablom var. tablo isimleri Makale ve Kategoridir bunların makaleID ve kategoriIdleri Primary keydir. Ayrıca Makale tablosuna kategoriId var. bu iki tabloyu sql de ilişkilendirme nasıl yapılıyor. SQL Manager Studio da diyagramlarla kısa yoldan yapılıyor ancak sql kodu yazarak mantığını öğrenmek istiyorum.

soruldu: 26 Eyl '16, 09:47

fatihacar's gravatar image

fatihacar
241121726
cevap kabul oranı: 10%


En temel haliyle aşağıdaki şekilde ilişkilendirip sorgulayabilirsin.

SELECT * FROM Makale M (NOLOCK)
JOIN Kategori K (NOLOCK) ON M.kategoriId = K.KategoriId

Bu sorgunun çıktısında makaleler ve kategoriler yan yana listelenir.

Mesela sadece kategoriId'si üç (3) olan makaleleri listelemek istersen aşağıdaki gibi yazmalısın

SELECT M.* FROM Makale M (NOLOCK)
JOIN Kategori K (NOLOCK) ON M.kategoriId = K.KategoriId
WHERE K.kategorId = 3
permanent link

cevaplandı: 20 Eki '16, 08:34

douganx's gravatar image

douganx
25
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1

Soruldu: 26 Eyl '16, 09:47

Görüntüleme: 206 kez

Son güncelleme: 20 Eki '16, 08:34

powered by BitNami OSQA