Java ile mysql veritabanından int tipinde bir veri çekerken hata alıyorum: hata şu : Before start of result set metodum ise:


public static Integer KullaniciPuan(String isim)
  {
    String getir = "select * from clientbilgileri where KullaniciAdi=?";
    con = MysqlBaglanti.Baglan();
    try {
      prepared = con.prepareStatement(getir);
      prepared.setString(1, isim);
      result = prepared.executeQuery();
      String puani = result.getString("Puan");
      Integer aa = Integer.valueOf(puani);
      System.out.println(puani);
      return aa;
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Hata11: "+e.getMessage());
    }

return 0;
  }

soruldu: 18 Tem '12, 05:09

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 18 Tem '12, 05:28

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Verileri resultsetten cekmeden önce yani `String puani = result.getString("Puan");`

satırından önce if(result.next()) olarak kontrol etmelisin sanırım

permanent link

cevaplandı: 18 Tem '12, 05:34

hakan's gravatar image

hakan
7716
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 18 Tem '12, 05:35

haklısınız tşkler.

(18 Tem '12, 06:06) emax_64 emax_64's gravatar image

Sorgudan dönen sonuçlarda result set göstericisi başta -1 konumundadır. Sorgu sonucunda dönen satırlar ise 0'dan başlayarak sıralanırlar, her birinin bir indis değeri vardır diye düşünebilirsiniz. ResultSet göstericisini (cursor diye de bilinir)

result.first();

ile ilk satır indisine götürebilirsiniz. Buradaki satır verisini aldıktan sonra

result.next();

ile bir sonraki satıra geçebilirsiniz. Şurada ayrıntılı açıklamalar da mevcut link

Birden fazla satır içeren sorgu sonucunda verileri satır satır almak için şu yapı sıkça kullanılır (Bu yapıda result.first() kullanılmasına gerek yoktur.) :

while (resultSet.next()) {
// Sonuç değişkenleri burada kullanılabilir
}
permanent link

cevaplandı: 18 Tem '12, 05:53

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439
cevap kabul oranı: 29%

değiştirildi: 18 Tem '12, 06:00

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×152
×12

Soruldu: 18 Tem '12, 05:09

Görüntüleme: 1,964 kez

Son güncelleme: 18 Tem '12, 06:06

powered by BitNami OSQA