Oluşturulmuş olan bir entity class üzerinden annotation kullanarak mysql e kayıt nasıl yapılır? Application.properties ne için ve nasıl kullanılır? Projeyi oluşturmadan önce mysql de tabloları biz mi oluşturuyoruz yoksa entity class ile oluşturuyoruz? Aynı zamanda JPA kullanarak ufak bir programı nasıl yapabilirim?

soruldu: 21 Eki '16, 12:36

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 21 Eki '16, 14:40

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999

Bu soru 21 Eki '16, 14:40 Turgay Can tarafından "Birden fazla soru ihtiva ediyor. Tek soru sorulmalı" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×86
×10
×2

Soruldu: 21 Eki '16, 12:36

Görüntüleme: 112 kez

Son güncelleme: 21 Eki '16, 14:40

powered by BitNami OSQA