Arkadaşlar veritabanı olarak mysql kullanıyorum. Bir metod yazmam gerekiyor. Bu metod bana puan bakımından en yüksek 20 puaalı kişilerin bilgilerini geri gönderecek. Yani bu metoddan ben nasıl birşey döndürmem gerekiyorki kullandığım yerde verilere ulaşabileyim.

soruldu: 18 Tem '12, 06:47

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

1

internette java-mysql bağlantısı diye aratırsan sonsuz sayıda yazıya ulaşırsın.

(18 Tem '12, 07:37) faridmovsumov faridmovsumov's gravatar image

MusteriDm adında müşterilerin bilgilerini tutacağımız bir nesne oluşturduk diyelim. Bu nesnenin içindeki getter setter metotlarını kullanarak nesnenin içeriğini tamamlayıp java.util.List'e ekliyoruz. Sorgu yapısından dolayı while döngüsü 20 kere döneceği için ilk 20 kişiyi top20Listesi() metodu ile java.util.List biçiminde alabilirsiniz.

public static List<MusteriDm> top20Listesi() {
  // liste oluşturulur
  List<MusteriDm> liste = new ArrayList<MusteriDm>();

  // bağlantı yapılır
  Connection baglanti = new MySqlDao().getConnection();
  try {
    Statement sorgu = baglanti.createStatement();
      //Sorguyu oluştururuz
    ResultSet rs = sorgu.executeQuery("SELECT * FROM kisiBilgileri ORDER BY puan DESC LIMIT 20");
      // ResultSet'ten gelen verileri while döngüsüyle next() metodu yardımıyla tekrarlayarak alırız
    while (rs.next()) {
          //MusteriDm isimli nesnemizi oluşturuyoruz.
      MusteriDm listelenecekKisi = new MusteriDm();

          // nesnemizin içeriğini tablodaki sütun isimleriyle verileri alarak dolduruyoruz
      listelenecekKisi.setId(rs.getString("id"));
      listelenecekKisi.setAd(rs.getString("ad"));
      listelenecekKisi.setPuan(rs.getString("puan"));

          // listeye ekliyoruz
      liste.add(listelenecekKisi);
    }
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  return liste;
}

Örnek MusteriDm nesnesi

public class MusteriDm {

  String id;
  String ad;
  String puan;

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getAd() {
    return ad;
  }

  public void setAd(String ad) {
    this.ad = ad;
  }

  public String getPuan() {
    return puan;
  }

  public void setPuan(String puan) {
    this.puan = puan;
  }

  public String toString() {
    return id + " " + ad + " " + puan;
  }      
}
permanent link

cevaplandı: 18 Tem '12, 20:11

x2tr's gravatar image

x2tr
415101622
cevap kabul oranı: 11%

Sizin söyledğiklerine göre şu kodları yazdım.

public static List<Client> top10List()
  {
    List<Client> liste = new ArrayList<Client>();
    String sorgu = "SELECT * FROM clientbilgileri ORDER BY PUAN DESC LIMIT 10";
    con = MysqlBaglanti.Baglan();
    try {
        prepared = con.prepareStatement(sorgu);
        result = prepared.executeQuery();
        while(result.next())
        {
          Client client = new Client();
          client.setKullaniciadi(result.getString("KullaniciAdi"));
          client.setPuan(result.getString("Puan"));
          liste.add(client);
        }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Hata: "+e.getMessage());
    }

    return liste;
  }

Ardından şunları public class Client {

  String kullaniciadi;
  String puan;

  public String getKullaniciadi() {
    return kullaniciadi;
  }
  public void setKullaniciadi(String kullaniciadi) {
    this.kullaniciadi = kullaniciadi;
  }
  public String getPuan() {
    return puan;
  }
  public void setPuan(String puan) {
    this.puan = puan;
  }

}

Şimdi ben bu kodları soap ile nasıl kullanabilrim. Diğer metodlar gibi kullanmak istediğim ancak olmadı.Şöyleki,

try {
    SoapObject request2=new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
    SoapSerializationEnvelope envelope2=new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
    envelope2.dotNet=true;
    envelope2.setOutputSoapObject(request2);
    HttpTransportSE androidHttpTransport2=new HttpTransportSE(URL);
    androidHttpTransport2.call(SOAP_ACTION, envelope2);
    Object result2=envelope2.getResponse();

    }
  catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }

Şimdi ben gelen verileri nasıl alıcam? Bu kısmı da gösterirseniz çok iyi olacak.

permanent link

cevaplandı: 19 Tem '12, 04:07

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

Android projeleriyle ilgilenmedim SoapObject kullanımını bilmiyorum. Veri çekme kısmını anladıysan farklı bir soruda nasıl kullanılacağını sorabilirsin.

Bir de Client sınıfında toString metodu eksik.

(19 Tem '12, 04:46) x2tr x2tr's gravatar image

tamamdır. yardımlarınız için tşkler.

(19 Tem '12, 05:43) emax_64 emax_64's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×153

Soruldu: 18 Tem '12, 06:47

Görüntüleme: 2,060 kez

Son güncelleme: 19 Tem '12, 05:43

powered by BitNami OSQA