int tipinde bir dinamik dizi sınıfı oluşturulacaktır? class IntDinamikDizi { bool elemanEkle(int indeks, int eleman); } Not: Bu int tipinde dinamik dizi için dizinin istediğimiz indeksine eleman ekleyebilmeliyiz. Burda çözmeniz gereken durum dizinin eleman eklemek istediğiniz indeksinde daha önceden eklenmiş eleman var ise o eklenmiş elemanı ve sonrakileri bir sonraki indekse öteleyip istenilen indeks için yer açmanız gerekiyor.

Bunu yapamadım da yardımcı olabilir misiniz ?

soruldu: 30 Kas '16, 05:31

miray's gravatar image

miray
0114
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 30 Kas '16, 05:40


permanent link

cevaplandı: 09 Ara '16, 08:01

greenegitim's gravatar image

greenegitim
25
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×46
×6
×3

Soruldu: 30 Kas '16, 05:31

Görüntüleme: 108 kez

Son güncelleme: 09 Ara '16, 08:01

powered by BitNami OSQA